Adatvédelem

Amikor egy látogató a syniris.hu internetes honlapra látogat, kapcsolatfelvétel céljából csak a nevét és az email címét kell megadnia, vagy a Kapcsolat menüpont alatti elérhetőségeink egyikén tudja felvenni velünk a kapcsolatot.

Tájékoztatjuk a tisztelt látogatókat, hogy a Syniris Kft. a honlapján ügyféladatot nem tárol.

Jelen adatvédelmi tájékoztató, azért készült, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy pontosan milyen adatait, milyen mértékben és hogyan kezeljük. A Syniris Kft. fontosnak tartja ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmét és információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Ezért a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 • Székhely: 2500. Esztergom, Irinyi János utca 2/B. 3/4.
 • Adatkezelő: Syniris Kft.
 • Az adatkezelés érkeztetési száma NAIH határozat alapján: 1174140
 • Az adatkezelés nyilvántartási száma NAIH határozat alapján: NAIH nem vezet nyilvántartást a Synirs Kft-ről
 • A honlap üzemeltetője: Syniris Kft.
 • A honlap címe: syniris.hu
 • E-mail: info@syniris.hu
 • Adatvédelemért felelős személy: Markó László
 • Telefon: +36303663978
 • E-mail: info@syniris.hu

NAIH határozat

A Syniris Informatikai Tanácsadó Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft által benyújtott kérelemben szereplő adatkezelés a 1174140 számon kibocsátott NAIH határozat alapján a hatóság megállapította, hogy a benyújtott kérelemben bejelenteni kívánt adatkezelés megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyek a következők:

 • az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel
 • az adatkezelés célja az érintett számára ismert
 • a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott
 • az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel
 • az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből
 • az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják.

Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Amennyiben a személyes adatokat az eredeti céltól eltérő célra (pl. direkt marketing, hírlevélküldés) is felhasználják, vagy az adatokat harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő) részére továbbítják, új kérelem benyújtásával kérelmezni kell az adatkezelés nyilvántartásba vételét.

Az Infotv. 65. § (3) bekezdése, valamint a fentiekben meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem adatai alapján a Hatóság nem vezet nyilvántartást a(z) Syniris Informatikai Tanácsadó Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft által benyújtott kérelemben szereplő adatkezelésről.

A személyes adatok

Személyes adatnak minősül bármilyen adat, amellyel az ügyfél, vagy látogató kapcsolatba hozható, azáltal beazonosíthatóvá válik. Ahhoz, hogy az ügyfél, vagy látogató személyes adatait tároljuk, az ő előzetes jóváhagyása szükséges.

Az ügyfél, vagy látogató személyes adatai kizárólag kapcsolatfelvétel útján juthatnak el hozzánk /e-mal, telefon/, az előzetes hozzájárulásával.
A honlap cookie-kat (sütik) nem kezel.

A személyes adatok kezelésének célja és mértéke

Az ügyfél, vagy látogató személyes adatait csak olyan célból kezeljük, amihez előzetesen hozzájárult. Ez lehet az általa kért témában küldött információk és meghívók.

Az ügyfél, vagy látogató által megadott személyes adatokat semmilyen formában nem adjuk át harmadik fél számára.

Az általunk kezelt személyes adatok

Email cím és név: Csak abban az esetben jutunk hozzá ezen adatokhoz, amennyibe az ügyfél, vagy látogató közvetlenül egy űrlap kitöltésével vagy e-mail küldésével adja meg őket.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a kapcsolatfelvétel napján kezdődik és az ügyfél, vagy látogató törlési kérelméig, illetve a szolgáltatásaink igénybevételéig tart.

Személyes adatok kezelésének jogalapja

A megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása.

Linkek más oldalra

Honlapunk más harmadik fél webhelyeire mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A Syniris Kft.-nek nincs kihatása az ezen oldalakon történő adatkezelésekre és adatvédelmi gyakorlatra. Ilyen oldal a Facebook.

Google Analytics

Ez a weboldal a Google Inc. által nyújtott internetes elemzési szolgáltatást (a Google Analytics-et) használja. A Google Analytics lehetővé teszi a webhely használatának elemzését. Az információk a weboldal használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverekhez továbbítódnak és ott tárolódnak. A weboldal üzemeltetőjének nevében a Google ezt az információt felhasználja a weboldal használatának értékeléséhez, a webhelyes tevékenységről szóló jelentések összeállításához, valamint a weboldal tevékenységével és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtásához a weboldal üzemeltetőjének. A Google Analytics által a Google Analytics részeként kezelt adatok (pl.: IP-cím) nem kerülnek összevonásra más Google-adatokkal.

A webhely használati adatok kezeléséről további információk a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon találhatóak.

A felhasználók rendelkezési jogai az adatuk kezeléséről

Személyes adataik kezeléséről minden partnerünk és ügyfelünk tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 25 napon belül írásban ingyenesen tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, vagy az info@syniris.hu e-mail címen kérheti, levelezési címének megadásával.

Amennyiben az ügyfél, vagy látogató úgy érzi, hogy az Syniris Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Jogorvoslati lehetőségét polgári bíróság (kártérítés vagy sérelemdíj iránt) és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, https://www.naih.hu/online-uegyinditas.html) előtt is érvényesítheti. Az erre vonatkozó információkat, részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Adatbiztonsági intézkedések

A Syniris Kft. a legmodernebb biztonsági technológián alapuló védelmet alkalmazza, amely lehetővé teszi az adatok (beleértve a személyes adatokat is) biztonságosan történő kezelését.

Kikötés

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.Syniris Informatika, Egészségügy, Kerekedelem