Valós idejű szoftverek

A valós idejű szoftverek a valós világban lejátszódó folyamatok események időbeliségéhez igazodnak. A külső eseményeket felügyelik, elemzik, vezérlik. Fontos szempont a szoftver reagálása, válasza minden egyes külső eseményre. A reakciónak egy szigorúan megszabott időkorláton belül meg kell történnie.

  • Real-time szoftverek
  • Valós világ eseményeihez kell igazodni
  • Időkorláton belüli reakció

Néhány jellemző szakterület:

  • Forgalomirányító rendszerek
  • Ipari szabályozó trendszerek
  • Pénzügyi rendszerekSyniris Informatika, Egészségügy, Kerekedelem